Wetenschapwetenschap

Dat osteopathie werkt, blijkt ook uit wetenschappelijke studies. Sinds de jaren negentig is in de osteopathie een sterk toegenomen belangstelling voor wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen. Sindsdien zijn er in binnen- en buitenland vele studies verricht naar de effecten van specifieke osteopatische behandelingen.

Hieronder ziet u een korte weergave van enkele studies waarbij de effectiviteit van osteopathische behandelingen bij diverse aandoeningen werd onderzocht. Tevens staan op de site www.osteopathic-research.com en www.swoo.nl diverse onderzoeken in het kort beschreven, met zeer positieve resultaten. Enkele van de hieronder besproken onderzoeken hebben betrekking op deelbehandelingen van de osteopathie. De kracht van osteopathie ligt echter in de totaal benadering. Dit is helaas soms moeilijk in één onderzoek samen te brengen.

Volwassenen

Kinderen

Osteopathie bij Baby’s en Jonge Kinderen (2014)

In September 2014 is een wetenschappelijk onderzoek afgerond van een osteopaat in samenwerking met twee kinderartsen, ZonMW en de Universiteit van Twente. Het was een studie naar de veiligheid en de resultaten van de osteopathische behandeling van baby’s en jonge kinderen. Er werden in totaal 785 behandelingen verricht. Van de behandelde kinderen was 80% jonger dan een jaar. Aan de studie deden 27 Nederlandse osteopaten mee, waaronder Wim Geessink. De symptomen die het meest voorkwamen waren onrust, huilen, overstrekken, slaapproblemen en voorkeurshouding. De gemiddelde tevredenheid van de ouders was een 8.0. Na de eerste behandeling zouden van de 351 ouders er 346 weer terug komen indien er opnieuw klachten zouden zijn. Van de ouders van de kinderen die een tweede behandeling nodig hadden gaven er 212 van de 216 aan terug te komen mocht dit nodig zijn. Na de eventuele derde behandeling waren alle ouders positief bereid om terug te komen mocht dit nodig zijn. Er werden in de studie geen ernstige bijwerkingen gemeld door de ouders.

Geschiedenis

Het concept van de osteopathie is meer dan 120 jaar geleden ontwikkeld door de amerikaanse arts Andrew Taylor Still. Hij combineerde zijn medische kennis met nieuwe eigen inzichten. Hij stichtte in 1891 ‘The American School of Osteopathy’ Dat was het startsein voor een verdere ontwikkeling van de osteopathie. In de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk is de osteopathie door diverse mensen verder uitgediept en uitgebreid. In deze landen is osteopathie inmiddels een erkende vorm van gezondheidszorg geworden. In Nederland is deze vorm van geneeskunde nog relatief jong: de eerste osteopaten vestigden zich in 1985 in Nederland. In 1987 is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie opgericht, gevolgd door het Nederlands Register voor Osteopathie in 1989. De laatste tien jaar raakt osteopathie ook in Nederland steeds meer bekend. Momenteel zijn er in Nederland ruim 700 osteopaten (CBS-2018). Op dit moment wordt in Nederland osteopathie door zorgverzekeraars nog gezien als een alternatieve behandelwijze. De Nederlandse Vereniging voor Osteopathie maakt zich hard voor de erkenning van osteopathie als reguliere geneeskunde in Nederland. Binnenkort wordt het Nederlands Register voor Osteopathie bijgeschreven in het keurmerkregister van VWS.