Opleidingopleiding

Nederland telt rond de 700 geregistreerde osteopaten (CBS – 2018). Zij zijn opgeleid tot fysiotherapeut of basisarts, waarna ze een vijf- of zesjarige beroepsopleiding osteopathie hebben gevolgd. Een osteopaat kan zich registreren in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) met een diploma van één de volgende opleidingen:

  • International Academy of Osteopathy
  • College Sutherland
  • Flanders International Academy of Osteopathy

Organisatie

NVO
De NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) is een vereniging met leden (osteopaten) en aspirant-leden (studenten osteopathie). Het is een democratisch instituut met statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat en te vinden op de site van de vereniging: www.osteopathie.nl. De NVO houdt zich bezig met de belangen van haar leden/aspirant-leden, maar ook met de belangen van de osteopathie in Nederland en Europa.

NRO
De NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) is een stichting met als doelstelling het oprichten, in stand houden en beheren van een kwaliteitsregister. De statuten van de stichting en de verdere regelgeving voor de commissies die zich bezig houden met klacht, tucht, visitatie, accreditatie en het College van Beroep kunt u vinden op de site van de NRO: www.osteopathie-nro.nl . De osteopaten geregistreerd bij de NRO voeren de (beschermde) titel DO-MRO. De regelgeving rond de osteopathie en haar osteopaten en cliënten wordt beheerd en gecontroleerd door de NRO.

CvO
Het CvO (College voor Osteopathie) is de toezichthouder die de kwaliteit van de osteopathische beroepsuitoefening en regelgeving bewaakt en bevordert. Door de organisatiestructuur zoals deze nu is, wordt de kwaliteit gewaarborgd en zijn de cliënten die een NRO-geregistreerde osteopaat bezoeken verzekerd van een optimale osteopatische zorg.