Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen m.b.t. osteopathie. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op.

1. Zit osteopathie in het verzekeringspakket?
2. Moet ik eerst een doorverwijzing van de huisarts hebben?
3. Waarin verschilt de osteopathie van andere therapievormen?
4. Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropractie en fysiotherapie?
5. Is osteopathie te combineren met andere therapieën?
6. Is osteopathie veilig?
7. Wat kan een osteopaat voor mij doen?
8. Wat voor opleiding heeft een osteopaat?
9.iGeef eens een voorbeeld…

1. Zit osteopathie in het verzekeringspakket?
Osteopathie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed, uit het aanvullende pakket. Klik hier voor meer informatie.

2. Moet ik eerst een doorverwijzing van de huisarts hebben?
Het is niet noodzakelijk een verwijzing te halen bij uw huisarts, ook niet voor de verzekeraar om de behandeling(en) vergoed te krijgen. Uiteraard mag uw huisarts op de hoogte worden gebracht van de behandeling, indien u dat wenst.

3. Waarin verschilt de osteopathie van andere therapievormen?
Vele reguliere therapievormen richten zich op deelgebieden in het menselijk lichaam. Men specialiseert zich bijvoorbeeld op het zenuwstelsel (neuroloog) op de botten, gewrichten en spieren (orthopaed) of op de inwendige organen (internist). Deze specialisten hebben veel kennis van een deelgebied in het lichaam. Dit is waardevol, maar soms is een specialistische behandeling niet voldoende om de klachten te laten verdwijnen. Een osteopaat probeert het totaalplaatje te zien en analyseert de belangrijkste bewegingsverliezen en functiestoornissen op basis waarvan de samenwerking tussen de verschillende lichaamssystemen niet goed verloopt. Door oorzaken aan te pakken proberen we te zorgen dat het lichaam zichzelf weer herstelt.

4. Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropractie en fysiotherapie?
Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam. Manuele therapie beperkt zich tot botten, gewrichten en de spieren (het bewegingsapparaat). Osteopathie behandelt zowel het bewegingsapparaat, het orgaanstelsel als het zenuwstelsel én behandelt holistisch. Een Osteopaat (meestal van oorsprong fysiotherapeut) werkt enkel met zijn handen terwijl een Fysiotherapeut ook toestellen en/of apparaten gebruikt.. Een Chiropractor richt zich voornamelijk op de wervelkolom en probeert met manipulaties (kraken) de klachten te herstellen. Een Manueel therapeut, een Fysiotherapeut en een Chiropractor zullen niet rechtstreeks de buik behandelen, een Osteopaat wel.

5. Is osteopathie te combineren met andere therapieën?
Osteopathie is in veel gevallen goed te combineren met andere therapieën. Dit moet wel overlegd worden met uw osteopaat. Er wordt regelmatig samengewerkt met bv fysiotherapeuten. In de regel is het beter om niet op dezelfde dag door een osteopaat en door een andere behandelaar te worden behandeld.

6. Is osteopathie veilig?
Als basis hebben de osteopaten in Nederland een opleiding en ervaring als fysiotherapeut of arts. Net als tegenwoordig naar een fysiotherapeut, mag de patiënt ook rechtstreeks naar een osteopaat. In de opleiding worden osteopaten getraind om contra-indicaties uit te sluiten! Signalen van onderliggende ziektes en afwijkingen worden herkend. Indien nodig vindt overleg plaats met uw huisarts en/of specialist. De technieken die een osteopaat toepast zijn veilig. Een osteopaat kan een enkele keer zogenaamde manipulaties toepassen. Dit gebeurt in de regel minder vaak dan een chiropractor of een manueel therapeut. Bij baby’s zullen nooit manipulaties worden toegepast. Via visitatie, na- en bijscholing bewaken zowel het N.V.O. (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Meer informatie via www.osteopathie-nro.nl en www.osteopathie.nl. Daarnaast wordt de kwaliteit van de osteopaat gewaarborgd doordat iedere geregistreerde osteopaat verplicht is zich te houden aan het tucht- en klachtrecht. Hayes en Bezilla deden in 2006 een grootschalig onderzoek naar de veiligheid van osteopathische behandeling bij 500 kinderen. Zij rapporteerden geen complicaties na osteopathie.

7. Wat kan een osteopaat voor mij doen?
De oorspronkelijke aanleiding tot klachten kunnen zijn: ongevallen, sportblessures, overbelasting, ontstekingen, operaties, littekens die verklevingen veroorzaken, etc. We zien vaak dat klachten niet daar ontstaan waar de primaire oorzaak zich bevindt en dat er een aanzienlijke periode (soms jaren) kan bestaan tussen de oorsprong en de klacht waarvoor de patiënt zich laat behandelen.

  • Een enkelblessure kan jaren later rugpijn of hoofdpijn veroorzaken.
  • Een val op het staartbotje kan na verloop van tijd migraine of duizeligheid veroorzaken.
  • Een tangverlossing kan bij kinderen, leer-, gedrags- of motorische stoornissen tot gevolg hebben.
  • Buikoperaties kunnen na verloop van tijd stoelgangproblemen, rugpijn, hoofdpijn, nek- schouderpijnen veroorzaken.

Klachten ontstaan wanneer er bewegingsblokkades optreden in of tussen de systemen. Het lichaam zal zelf proberen deze blokkades te compenseren, c.q. op te heffen. Gewoonlijk lukt dat. Als dat niet lukt, is de osteopaat de aangewezen persoon om, d.m.v. zijn behandeling, deze blokkades op te heffen.

8. Wat voor opleiding heeft een osteopaat?
Een osteopaat in Nederland heeft na zijn basisopleiding als fysiotherapeut of arts een vijf- of zesjarige opleiding aan een internationaal erkende osteopathie-opleiding gevolgd. Elk jaar moet worden afgesloten met overgangstentamens in vakken als anatomie, pathologie, fysiologie, biomechanica, neurologie, embryologie, radiologie en praktijkvaardigheden. Na afsluiting van de opleiding doet de aankomend osteopaat een examen voor een internationale jury en kan hij of zij vervolgens worden opgenomen in het Nederlands Register voor Osteopathie. Om de titel DO te mogen dragen moet de osteopaat een zogenaamde these schrijven op basis van een wetenschappelijk onderzoek. Klik voor meer informatie hier.

9. Geef eens een voorbeeld…
De patiënt heeft pijn in zijn linkerschouder (pariëtaal systeem). Veelal vindt de osteopaat bij onderzoek een (bewegings)probleem van de bovenbuikorganen, m.n. de maag (visceraal systeem). De osteopaat brengt het betreffende orgaan en eventueel de organen waar de maag direct contact mee heeft, weer terug in hun oorspronkelijke beweging en de schouderklacht (compensatieklacht) verdwijnt. N.B.: De patiënt hoeft in het geheel geen buikklachten te hebben. De bewegingsblokkade in de buik manifesteert zich via schouderpijn. Gebruikelijke behandelingen zoals fysiotherapie en/of medicijnen zullen in dit geval geen (blijvend) resultaat opleveren omdat ze slechts het symptoom pijn bestrijden en niet de oorzaak.